عکس ها و ویدئوهای شما

 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 254
 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰

 

 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۸۶
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷۹
۳ بازدید از اماکن تجاری ۶۷
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۶۷
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۲۷
۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۸
۷ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۸
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۸
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۱
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۹
۱۱ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۹
۱۲ بازدید از مجتمع های مسکونی ۴
۱۳ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۹
۱۴ بازدید از انبارهای بزرگ صنعتی ۴
۱۵ بازدید ازسالن ورزشی ۱
۱۶ بازدید از انبار صنعتی ۱
۱۷ بازدید از مجتمع تجاری ۱
مجموع ۴۲۹

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی