عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 388
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۴۰۰

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۹۹
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۵۳
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۳
۴ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲۹
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۱
۷ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۳
۸ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۹ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۰ تست شبکه خشک آتش نشانی ۸
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۸
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۳ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷
۱۴ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۵ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۶ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۸ بازدید از نمایشگاه و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۲۰ بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۱ بازدید از انبار و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۲ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۲
  مجموع ۳۶۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی