عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 282
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۹۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۳۹
۳ بازدید از اماکن درمانی مراقبتی ( مراکز بهزیستی ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۶
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۰
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۱۸
۶ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۷
۷ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۶
۸ تهیه دستورالعمل اجرایی و صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۵
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۵
۱۰ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۵
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۵
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۵
۱۳ بررسی و انجام مکاتبه با مناطق شهرداری در خصوص پرونده های معوقه ۱۳
۱۴ بازدید از اماکن درمانی  و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۵ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۶ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷
۱۷ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۷
۱۸ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۷
۱۹ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰  بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۱ بازدید از مجتمع های ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳

مجموع

۳۵۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی