عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 237
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۹۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۵۷
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۶
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۵
۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲۵
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۳
۷ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۲۳
۸ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۲۳
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۷
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۵
۱۱ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۵
۱۲ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۱۳ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۲
۱۵ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۱
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۷  بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۳
۲۱ صدور اخطاریه جهت اماکن ناایمن ۲
۲۲ بازدید از ادارات ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲

مجموع

۴۲۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی