عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در مهر ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 296
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در مهر ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در مهر ماه ۱۴۰۱

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۵۲
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۴۳
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۷
۴ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۷
۵ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۶
۶ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۵
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۵
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۵
۹ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۴
۱۱ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۴
۱۳ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۳
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۱
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۷
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۱ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از اماکن پر خطر ( پمپ بنزین ) و مرغداری ۳
  مجموع ۳۰۸

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در مهر ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی