عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 250
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۸۵
۲ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۹
۳ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۳۱
۴ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۸
۵ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲۷
۶ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۳
۷ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۳
۸ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۲
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۲
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۱
۱۱ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۲ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷
۱۳ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷
۱۴ بازدید از نمایشگاه و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۵ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۶ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۳
۱۷ بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۳
۱۹ بازدید از انبار و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ بازدید از اماکن ترکیبی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲
۲۱ بازدید از اماکن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی ۲
۲۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲
۲۳ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۴ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۵ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۶ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱
مجموع ۳۲۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی