عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۰/۹/۹۷ لغایت ۱۵/۹/۹۷٫

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 928
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۰/۹/۹۷ لغایت ۱۵/۹/۹۷٫

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۰/۹/۹۷ لغایت ۱۵/۹/۹۷.

 

ردیف نام فعالیت تعداد توضیحات
۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۲  
۲ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۲ تالار فانوس شهر ، پاساژ واوان
۳ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر ۵  
۴ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۳ اداره اصنااف ، فنی حرفه ای برادران و خواهران
۵ بازدید ازاماکن صنعتی ۵  
۶ بررسی حوادث ۱  
۷ بازدید از اماکن مسکونی ۲۲  
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۵  
۹ بازدید از اماکن درمانی ۲  
۱۰ صدور پاسخ استعلام صنفی ۲  
۱۱ انجام مشاوره ۲  
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵  
۱۳ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۵  
۱۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۵  
۱۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۵  
۱۶ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۴  
۱۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۲  
۱۸ بازدید از پروژه ۵۰۰۰ واحدی مسکن مهر ضیاء آباد ۲۴۰ واحد از کل پروژه  ، ۲۴۰ واحد مسکونی بازدید شده است

 

                                                                                    گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر

                                                                                                                              ۱۷/۹/۹۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۰/۹/۹۷ لغایت ۱۵/۹/۹۷٫”*

code

قالب تفریحی