عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1067
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه  سال ۱۳۹۷

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۴
۲ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها ۲
۳ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر ۲۲
۴ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۲
۶ بازدید ازاماکن صنعتی ۱۱
۷ بررسی حوادث ۹
۸ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۱
۹ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۵۳
۱۰ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۹
۱۱ بازدید از اماکن درمانی ۱
۱۲ صدور پاسخ استعلام صنفی ۱۵
۱۳ صدور دستورالعمل خاص ۱
۱۴ انجام مشاوره ۶
۱۵ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۵
۱۶ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص حوادث ۴
۱۷ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۲
۱۸ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۲
۱۹ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۱۹
۲۰ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۳
۲۱ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۹
۲۲ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱۰
۲۳ بازدید از پروژه ۵۰۰۰ واحدی مسکن مهر ضیاء آباد ۲۲۰
۲۴ بررسی و تائید نقشه های اجرای سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۲۵ بررسی و تائید نقشه های اجرای آبفشان اتوماتیک ۱
۲۶ بررسی و بازدید از سالن ورزشی  و صدور دستورالعمل ایمنی ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷”*

code

قالب تفریحی