عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 964
عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ لغایت ۹۷/۱۱/۲۵ 

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۴
۲ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۲
۳ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی ۱۱
۴ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۲
۵ بازدید ازاماکن صنعتی ۳
۷ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲
۹ بازدید از اماکن درمانی ۱
۱۰ صدور پاسخ استعلام صنفی ۶
۱۱ انجام مشاوره ۳
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵
۱۳ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۳
۱۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۳
۱۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۳
۱۶ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۱
۱۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۲
۱۸ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷”*

code

قالب تفریحی