عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۸/۱۰/۹۸  لغایت ۰۴/۱۱/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1078
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۸/۱۰/۹۸  لغایت ۰۴/۱۱/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۸/۱۰/۹۸  لغایت ۰۴/۱۱/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن صنعتی ۲۸
۲ بازدید از اماکن درمانی مراقبتی ۱۱
۳ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰
۴ بازدید از اماکن تجاری ۹
۵ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۹
۶ بازدید از اماکن مسکونی ۸
۷ ارجاع به کارشناس دادگستری ۵
۸ بازدید از مجتمع های تجاری (پاساژ) ۴
۹ بررسی و صدور تائیدیه برق ذخیره آسانسور ۴
۱۰ انجام مشاوره ایمنی در محل ۴
۱۱ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۸
۱۲ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۳
۱۳ بازدید از اماکن درمانی ۳
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۳
۱۵ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۳
۱۶ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۳
۱۷ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۳
۱۸ بازدید و بررسی حوادث ۲
۱۹ برسی و بازدید بلند مرتبه ها ۲
۲۰ انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک ۲
۲۱ بازدید از اماکن تجمعی ۲
  جمعاً ۱۳۱

  

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۸/۱۰/۹۸  لغایت ۰۴/۱۱/۹۸”*

code

قالب تفریحی