عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 962
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۲ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۵
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۳
۴ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۲
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۲
۶ بررسی ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۷ بررسی ضمانت نامه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸”*

code

قالب تفریحی