عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 787
عملكرد شش ماهه اول ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن پر خطر ۳۹
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۳۰۱
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۲۳۲
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۹۱
۵ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۸۲
۶ بازدید از آسانسور ۱۲
۷ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۸۵
۸ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۳۶
۹ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۲
۱۰ بازدید از واحدهاي تجاری ۱۱۹
۱۱ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۷۱
۱۲ تست شبکه خشک آتش نشانی ۶۲
۱۳ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۵
۱۴ بازديد از مدارس و اماكن آموزشي ۵
۱۵ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۷
۱۶ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها ۱۸
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۱۹
۱۸ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۲۱
۱۹ بازدید از تالارها ۱۸
۲۰ بازدید مضاعف از ادارات و اماکن دولتی ۸۶
۲۱ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۲
۲۲ بررسی حوادث ۱۱
۲۳ بازدید از اماکن درمانی ۱
۲۴ بازدید از انبار صنعتی ۱
۲۵ بازدید از اماکن تجمعی(حسینه) ۱
۲۶ انجام مشاوره ۱۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد شش ماهه اول ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی