عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 928
عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۲۰
۲ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۴
۳ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی ۱۳
۴ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۳
۵ بازدید ازاماکن صنعتی ۹
۷ بازدید از اماکن مسکونی ۱۱۰
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۸
۹ بازدید از اماکن درمانی ۲
۱۰ صدور پاسخ استعلام صنفی ۷۳
۱۱ انجام مشاوره ۲
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۷
۱۳ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۷
۱۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۱۲
۱۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۷
۱۶ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۴
۱۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۸
۱۸ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۲
۱۹ بررسی حوادث ۴

 

گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر

۴/۱۲/۹۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی ”*

code

قالب تفریحی