عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 750
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸

 

آمار حریق از  ۳۰/۰۹/۹۸  تا  ۰۶/۱۰/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۲
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ صنعتی ۱
۴ اداری/حرفه ای ۲
۵ آتش سوزی خودرو ۴
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۷
جمع کل ۱۸

 

آمار حوادث  از  ۳۰/۰۹/۹۸  تا  ۰۶/۱۰/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۱
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۱
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۱
۵ سایر ۴
  مصدوم ۲
  فوتی ۱
جمع کل ۱۰

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸”*

code

قالب تفریحی