عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 783
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹

 

آمار حریق از  ۰۷/۰۴/۹۹  تا  ۱۳/۰۴/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۷
۳ آموزشی فرهنگی ۱
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۳۶
۵ سایر ۱
مصدوم ۱
جمع کل ۴۸

 

آمار حوادث  از  ۰۷/۰۴/۹۹  تا  ۱۳/۰۴/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ برق گرفتگی ۱
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۳
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۱
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۶ سایر ۴
مصدوم ۱۱
جمع کل ۱۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹”*

code

قالب تفریحی