عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 709
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از   ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸

 

آمار حریق از  ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ آموزشی فرهنگی ۱
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۹
۶ سایر ۱
۷ مصدوم ۱
جمع کل ۱۹

 

آمار حوادث  از  ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸

ردیف

نوع حادثه

تعداد

۱ آسانسور ۴
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۳
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۲
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۴
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۱۱
۶ گازگرفتگی ۱
۷ سایر ۵
مصدوم ۳
جمع کل ۳۰

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۷/۰۷/۹۸ تا ۰۳/۰۸/۹۸”*

code

قالب تفریحی