عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 934
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸

 

آمار حریق از  ۱۲/۱۱/۹۸  تا  ۱۸/۱۱/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ آتش سوزی خودرو ۱
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۵
۵ سایر ۱
جمع کل ۱۳

 

آمار حوادث  از  ۱۲/۱۱/۹۸  تا  ۱۸/۱۱/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشیاء و اجسام ۲
۲ آسانسور ۱
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۱
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۱
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۱
۶ سایر ۸
جمع کل ۱۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸”*

code

قالب تفریحی