عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۹/۰۱/۹۹ تا ۱۵/۰۱/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 929
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۹/۰۱/۹۹ تا ۱۵/۰۱/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۰۹/۰۱/۹۹  تا  ۱۵/۰۱/۹۹

 

آمار حریق از  ۰۹/۰۱/۹۹  تا  ۱۵/۰۱/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۲
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ اداری/حرفه ای ۲
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۳
جمع کل ۹

 

آمار حوادث  از  ۰۹/۰۱/۹۹  تا  ۱۵/۰۱/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ ریزش آوار ۱
۲ آسانسور ۱
۳ سقوط در چاه و ریزش چاه ۱
۴ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۱
۵ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۶ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۷ سایر ۷
  مصدوم ۸
  فوتی ۱
جمع کل ۱۷

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۹/۰۱/۹۹ تا ۱۵/۰۱/۹۹”*

code

قالب تفریحی