عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۸ تا ۹۸/۰۴/۱۴

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 493
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۸ تا ۹۸/۰۴/۱۴

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۸ تا ۹۸/۰۴/۱۴

 

آمار حریق از  ۰۸/۰۴/۹۸ تا ۱۴/۰۴/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۲
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ آتش سوزی خودرو ۳
۵ انباری ۳
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۳۶
۷ سایر ۳
جمع کل ۵۱

 

آمار حوادث  از  ۰۸/۰۴/۹۸ تا ۱۴/۰۴/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ ریزش آوار ۲
۲ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۳ آسانسور ۵
۴ سقوط در چاه و ریزش چاه ۲
۵ تصادف و سرنگونی وسائط نقلیه ۷
۶ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۷
۷ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۸ سایر ۴
مصدوم ۱۰
فوتی ۱
جمع کل ۳۰

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۸ تا ۹۸/۰۴/۱۴”*

code

قالب تفریحی