عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱تا ۹۸/۰۴/۰۷

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 483
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱تا ۹۸/۰۴/۰۷

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱تا ۹۸/۰۴/۰۷

 

آمار حریق از  ۰۱/۰۴/۹۸ تا ۰۷/۰۴/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۶
۲ کسبی/تجاری ۵
۳ اداری/حرفه ای ۲
۴ آموزشی فرهنگی ۱
۵ آتش سوزی خودرو ۳
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۵۰
۷ سایر ۳
  مصدوم ۱
جمع کل ۷۰

 

آمار حوادث  از  ۰۱/۰۴/۹۸ تا ۰۷/۰۴/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۴
۲ تصادف و سرنگونی وسائط نقلیه ۷
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۷
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۶ گازگرفتگی ۱
۷ سایر ۷
  مصدوم ۴
  فوتی ۱
جمع کل ۳۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱تا ۹۸/۰۴/۰۷”*

code

قالب تفریحی