عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۹/۹۹ تا ۲۱/۰۹/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 700
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۹/۹۹ تا ۲۱/۰۹/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۹/۹۹ تا ۲۱/۰۹/۹۹

 

آمار حریق از ۱۵/۰۹/۹۹  تا ۲۱/۰۹/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۵
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ آتش سوزی خودرو ۲
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۱
جمع کل ۱۲

 

آمار حوادث از ۱۵/۰۹/۹۹  تا ۲۱/۰۹/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۱
۲ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۲
۳ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۵
۴ گازگرفتگی ۱
۵ سایر ۶
مصدوم ۷
فوتی ۱
جمع کل ۱۵

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۹/۹۹ تا ۲۱/۰۹/۹۹”*

code

قالب تفریحی