عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 1248
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹

 

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹

 

 آمار حريق  از ۲۷/۰۲/۹۹  تا ۰۲/۰۳/۹۹

رديف نوع حريق تعداد
۱ مسکوني ۴
۲ کسبي/تجاري ۲
۳ آتش سوزي خودرو ۴
۴ فضاي سبز، کشاورزي و ضايعات ۸۹
  مصدوم ۱
جمع کل ۹۹

 

 آمار حوادث  از ۲۷/۰۲/۹۹  تا ۰۲/۰۳/۹۹

رديف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشياء و اجسام ۱
۲ تصادف و واژگوني وسائط نقليه ۵
۳ چرخ گوشت، انگشتر و اجسام حلقوي ۱
۴ گرفتن حيوانات وحشي و موذي ۵
۵ ساير ۷
  مصدوم ۵
جمع کل ۱۹

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹”*

code

قالب تفریحی