عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب گروه برنامه ريزي و پیشگیری

آمار تیر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار تیر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار تیر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
عملکرد بهار ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد بهار ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملکرد بهار ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
آمار خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

    آمار خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 185 ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال 1401   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال 1401   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 71 ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال 1401   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

  عملكرد سالیانه 1400 گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی تجاری 650 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰

 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال ۱۴۰۰

   عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در اسفندماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی تجاری ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی