عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب پیشگیری

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار 1398   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی 220 ...

ادامه مطلب
عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 25/11/97 لغایت 24/12/97   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 18/12/97 لغایت 23/12/97   1 بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ...

ادامه مطلب
عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 97/11/20 لغایت 97/11/25    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع های ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه  سال 1397   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع ...

ادامه مطلب
گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور    

گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور    

  گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور     در راستای ایمن سازی اماکن دولتی و بناهای دارای تصرف ...

ادامه مطلب
آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال۱۳۹۷

آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال۱۳۹۷

آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال 1397   ردیف نام فعالیت تعداد   1   بازدید از اماکن پر ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳  لغایت ۹۷/۱۰/۳

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳ لغایت ۹۷/۱۰/۳

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 97/9/23  لغایت 97/10/3   ردیف نام فعالیت تعداد توضیحات 1 بازدید از مجتمع های ...

ادامه مطلب
دستورالعمل ایمنی عمومی اماکن مسکونی

دستورالعمل ایمنی عمومی اماکن مسکونی

دستورالعمل ایمنی عمومی اماکن مسکونی   به منظور مبارزه با حریق های موضعی لازمست به ازای هر طبقه یک دستگاه خاموش کننده دستی از نوع ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی