عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب آمار حریق و حوادث

آمار فروردین ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار فروردین ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار فروردین ماه 1403 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني 183 ...

ادامه مطلب
آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار ۹ماهه نخست 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی نه ماهه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی  تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني 15 ...

ادامه مطلب
آمار آبان ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار آبان ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار آبان ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی آبان ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
آمار مهر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار مهر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار مهر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی مهر ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار شش ماهه نخست سال 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت ها ی اعزامی شش ماهه نخست 1402 تصرف ...

ادامه مطلب
آمار شهریور ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار شهریور ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار شهریور ماه 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی شهریور ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی