عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب آتش نشاني اسلامشهر

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اردیبهشت ماه 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی اردیبهشت ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار فروردین ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار فروردین ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار فروردین ماه 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی فروردین ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه 1401   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی اسفند ماه ۱۴۰۱ تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي  ايمني مربوط به مراسم چهارشنبه سوري  و ترقه بازي كودكان و نوجوانان   آنچه اين روزها به عنوان ترقه و مواد محترقه و ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

  توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی   همه ساله در اسفند ماه ، ایرانیان طبق رسوم دیرینه در اسفند ماه برای استقبال از ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار بهمن ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار بهمن ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار بهمن ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر     آمار عملیات و ماموریت های اعزامی بهمن ماه ۱۴۰۱   تصرف حریق امداد ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی