عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : برنامه ريزي و پيشگيري

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 24/12/97 لغایت 28/12/97   1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 20 2 بازدید ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 18/12/97 لغایت 23/12/97   1 بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ...

ادامه مطلب
عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 27/11/97 لغایت 02/12/97   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع ...

ادامه مطلب
عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت ۲۵/۱۱/۹۷

عملكرد  هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 97/11/20 لغایت 97/11/25    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع های ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه سال ۱۳۹۷

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در دی ماه  سال 1397   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع ...

ادامه مطلب
گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور    

گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور    

  گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث اسلامشهر پیشرو در سطح کشور     در راستای ایمن سازی اماکن دولتی و بناهای دارای تصرف ...

ادامه مطلب
آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال۱۳۹۷

آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال۱۳۹۷

آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال 1397   ردیف نام فعالیت تعداد   1   بازدید از اماکن پر ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳  لغایت ۹۷/۱۰/۳

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳ لغایت ۹۷/۱۰/۳

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 97/9/23  لغایت 97/10/3   ردیف نام فعالیت تعداد توضیحات 1 بازدید از مجتمع های ...

ادامه مطلب
اقدامات گروه پیشگیری و برنامه ریزی آتش‌نشانی اسلامشهر جهت تأمین ایمنی مدارس

اقدامات گروه پیشگیری و برنامه ریزی آتش‌نشانی اسلامشهر جهت تأمین ایمنی مدارس

اقدامات گروه پیشگیری و برنامه ریزی آتش‌نشانی اسلامشهر جهت تأمین ایمنی مدارس   از تعداد ۲۹۰ مجموع آموزشگاه های موجود در شهرستان اسلامشهر تا کنون ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی