عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آموزش

برگزاری دوره آموزش خدمات ایمنی به منظور ارتقای سطح آموزش شهروندی

برگزاری دوره آموزش خدمات ایمنی به منظور ارتقای سطح آموزش شهروندی

  برگزاری دوره آموزش خدمات ایمنی به منظور ارتقای سطح آموزش شهروندی   با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش های شهروندی و بحث پیشگیری ...

ادامه مطلب
برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق

برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق

  برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق   صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 مانور زلزله و شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز ...

ادامه مطلب
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء و نجات در ساختمان های بلند مرتبه

برگزاری مانور عملیاتی اطفاء و نجات در ساختمان های بلند مرتبه

  برگزاری مانور عملیاتی اطفاء و نجات در ساختمان های بلند مرتبه   مانور عملیاتی اطفاء و نجات در ساختمان های بلند مرتبه به منظور ...

ادامه مطلب
برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی 

برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی 

  برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی   مسابقات عملیات ترکیبی به صورت تیمی و انفرادی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی