عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : بایگانی نویسنده

مهار حریق صنعتی در شهرک صنعتی چهاردانگه

مهار حریق صنعتی در شهرک صنعتی چهاردانگه

  مهار حریق صنعتی در شهرک صنعتی چهاردانگه           ساعت 19:05 روز پنجشنبه مورخ 27/02/1403 در پی تماس با سامانه ۱۲۵ستاد فرماندهی سازمان آتش ...

ادامه مطلب
آمار فروردین ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار فروردین ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار فروردین ماه 1403 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
عملكرد یکساله گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی سال ۱۴۰۲

عملكرد یکساله گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی سال ۱۴۰۲

  عملكرد یکساله گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی سال 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار یکساله ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني 183 ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اسفند ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار بهمن ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار بهمن ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار بهمن ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني 18 ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار دی ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل مسکوني ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی