عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب مانور

برگزاری مانور آموزشی تمرینی شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز

برگزاری مانور آموزشی تمرینی شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز

  برگزاری مانور آموزشی تمرینی شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز   مانور آموزشی تمرینی شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز ...

ادامه مطلب
برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق

برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق

  برگزاری مانور زلزله و شبیه سازی حریق   صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 مانور زلزله و شبیه سازی حریق در پست تقلیل فشار گاز ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی