عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب جلسه کارگروه تخصصی

برگزاري سومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني و آتش نشاني و امدادونجات

برگزاري سومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني و آتش نشاني و امدادونجات

برگزاري سومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات   در اجراي دستورالعمل تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداريها سومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات در ...

ادامه مطلب
برگزاري دومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات

برگزاري دومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات

برگزاري دومین جلسه كارگروه تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات   در اجراي دستورالعمل تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداريها در ساعت9 صبح امروز مورخ 97/9/26 در ...

ادامه مطلب
برگزاري اولين جلسه كارگروه  تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات

برگزاري اولين جلسه كارگروه  تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات

برگزاري اولين جلسه كارگروه  تخصصي ايمني وآتش نشاني وامدادونجات   در اجراي دستور العمل تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداريها در ساعت9 مورخ 22/8/97 در محل ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی