عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 365
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۴۳
۲ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۲۹
۳ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۹
۴ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۱۴
۵ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۱۴
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۷ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۸ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۵
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵
۱۰ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۵
۱۱ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی و صدور تائیدیه ۵
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۴
۱۳ صدور اخطاریه جهت اماکن ناایمن ۴
۱۴ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۱۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۸ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱
۱۹ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
  مجموع ۱۷۶

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی