عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 305
عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

 

عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۶۵۰
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۴۸۵
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۶۹
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۳۶۶
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۹۹
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹۱
۷ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۱۶
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۱۰
۹ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۰۴
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۰۴
۱۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹۴
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۷۶
۱۳ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۶۹
۱۴ بازدید از پلهای هوایی سطح و حاشیه شهر ۵۲
۱۵ بازدید از اماکن پر خطر (جایگاههای CNG  و LPG) ۴۸
۱۶ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴۴
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۹
۱۸ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۵
۱۹ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۲
۲۰ بازدید از اماکن اقامتی  بهزیستی ، مکاتبه و صدور دستورالعمل ایمنی ۱۹
۲۱ بازدید و صدور اخطاریه ۱۷
۲۲ بازدید از اماکن آموزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۲۳ بازدید از اماکن  ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۲۴ بازدید از اماکن تجمعی ( تالار پذیرایی ) ۶
۲۵ بازدید از مجتمع های صنعتی ۳
۲۶ بازدید از اماکن ورزشی و تهیه و صدور دستور العمل ایمنی اجرایی ۲
۲۷ بازدید از انبار صنعتی ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۲۸ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۲
  مجموع ۳۲۵۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد سالیانه ۱۴۰۰ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی”*

code

قالب تفریحی