عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 704
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۶
۲ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۲
۳ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر ۵
۴ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۲
۵ بازدید ازاماکن صنعتی ۱
۶ بررسی حوادث ۱
۷ بازدید از اماکن مسکونی ۲۹
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱
۹ بازدید از اماکن درمانی ۲
۱۰ صدور پاسخ استعلام تجاری مسکونی ۱۸
۱۱ انجام مشاوره ۱
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵
۱۳ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۵
۱۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۵
۱۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۵
۱۶ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۳
۱۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۲

 

                                                                                                                   

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷”*

code

قالب تفریحی