عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 422
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۴۶
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۳۹
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۴ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۵
۵ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۴
۶ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۴
۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۸ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۹ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۰
۱۰ بازدید از اماکن پر خطر ( جایگاه سوخت خودرو ) ۱۰
۱۱ صدور اخطاریه و دستورالعمل جهت اماکن پرخطر ۱۰
۱۲ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۹
۱۳ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۹
۱۵ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۸
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۷ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۷
۱۸ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۵
۱۹ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۲۰ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۴
۲۱ بازدید از اماکن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۲ بازدید از اماکن اداری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
مجموع ۲۸۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی