عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 364
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۴۵۲
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۳۳۳
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴۲
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۲۳۸
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۹۸
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸۶
۷ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۶۹
۸ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۶۹
۹ تست شبکه خشک آتش نشانی ۶۲
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۶۰
۱۱ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵۲
۱۲ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴۰
۱۳ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۳۱
۱۴ بازدید از پلهای هوایی سطح و حاشیه شهر ۲۶
۱۵ بازدید از اماکن پر خطر (جایگاههای CNG  و LPG) ۲۴
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۱۷ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۲
۱۸ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۱
۱۹ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۳
۲۰ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۲۱ بازدید از اماکن اقامتی  بهزیستی ، مکاتبه و صدور دستورالعمل ایمنی ۹
۲۲ بازدید از اماکن آموزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۳ بازدید و صدور اخطاریه ۶
۲۴ بازدید از اماکن  ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۵ بازدید از اماکن تجمعی ( تالار پذیرایی ) ۳
۲۶ بازدید از مجتمع های صنعتی ۳
۲۷ بازدید از اماکن ورزشی و تهیه و صدور دستور العمل ایمنی اجرایی ۲
۲۸ بازدید از انبار صنعتی ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۲۹ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۲
  مجموع ۲۰۱۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی