عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 375
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۳۴۴
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۳۱۷
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۱۲۸
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲۷
۵ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰۵
۶ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰۱
۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵۴
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۴۸
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۴۷
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۴۴
۱۱ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۳۸
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۳۵
۱۳ بازدید از پلهای هوایی سطح و حاشیه شهر ۲۶
۱۴ بازدید از اماکن پر خطر (جایگاههای CNG  و LPG) ۲۴
۱۵ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۴
۱۶ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۲
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۵
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۳
۱۹ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۲۰ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۲۱ بازدید از انبار صنعتی ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۱
۲۲ بازدید و صدور اخطاریه ۱۱
۲۳ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۱۰
۲۴ بازدید از اماکن اقامتی  بهزیستی ، مکاتبه و صدور دستورالعمل ایمنی ۱۰
۲۵ بازدید از اماکن آموزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۲۶ بازدید از اماکن  ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۲۷ بازدید از اماکن تجمعی ( تالار پذیرایی ) ۳
۲۸ بازدید از مجتمع های صنعتی ۳
۲۹ بازدید از اماکن ورزشی و تهیه و صدور دستور العمل ایمنی اجرایی ۲
  مجموع ۱۵۹۳

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی