عکس ها و ویدئوهای شما

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دربهمن ماه سال ۱۳۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1017
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دربهمن ماه سال ۱۳۹۸

 

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دربهمن ماه سال ۱۳۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد توضیحات
۱ بازدید از اماکن صنعتی ۶۱  
۲ بازدید از مجتمع کارتن سازی شهید بهشتی ۴۸ از مجموع ۱۲۰ واحد کارگاهی
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۴۸  
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۳۹  
۵ بازدید از اماکن تجاری ۳۶  
۶ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۳۵  
۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با مبحث مقررات ملی ۲۳  
۸ تهیه و ارسال مکاتبات خاص ۱۸  
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۷  
۱۰ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱۴  
۱۱ صدور اخطاریه جهت اماکن بلند مرتبه ۱۳  
۱۲ انجام مشاوره ایمنی ۱۱  
۱۳ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۱  
۱۴ بازدید از مجتمع های تجاری ۱۰  
۱۵ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۸  
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی ۶  
۱۷ بازدید از تصرفات ترکیبی ۶  
۱۸ بازدید از اماکن درمانی ۵  
۱۹ تست شبکه خشک آتش نشانی ۵  
۲۰ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۵  
۲۱ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک             ۵  
۲۲ بازدید از اماکن درمانی مراقبتی ۴  
۲۳ بازدید از اماکن اداری ۴  
۲۴ بررسی حوادث و انجام مکاتبات مرتبط ۴  
۲۵ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۴  
۲۶ تهیه پاورپوینت جهت بررسی ایمنی اماکن خاص ۲  
۲۷ بازدید از جایگاه CNG ۱  
۲۸ جمعاً ۴۴۳  

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دربهمن ماه سال ۱۳۹۸”*

code

قالب تفریحی