عکس ها و ویدئوهای شما

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1203
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

 

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه  سال ۱۳۹۹

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۵۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۵۳
۳ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۴۴
۴ بازدید ازمجتمع های تجاری ، تعمیرگاه و پارکینگ ها ( گاراژها ) ۳۵
۵ صدور دستورالعمل ایمنی مجتمع های تجاری ( گاراژها ) ۳۵
۶ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۷
۷ بازدید از اماکن تجاری ۱۷
۸ بازدید از اماکن صنعتی ۱۷
۹ انجام مشاوره ایمنی در محل ۱۵
۱۰ بازدید از مجتمع های مسکونی ۱۱
۱۱ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۰
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۰
۱۳ انجام بازدید های متفرقه ۷
۱۴ انجام مکاتبات خاص ۷
۱۵ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۵
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵
۱۷ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۵
۱۸ صدور دستور العمل ایمنی خاص ۴
۱۹  بررسی حوادث ۴
۲۰ بازدید از اماکن درمانی ۴
۲۱ بازدید از اماکن اداری ۲
۲۲ بازدید از مجتمع دامداری ۲
۲۳ مجموع ۳۶۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی