عکس ها و ویدئوهای شما

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 912
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹

 

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۱۰
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۶
۵ بازدید از اماکن تجاری ۶
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵
۷ تست شبکه خشک آتش نشانی ۵
۸ بازدید از مجتمع های مسکونی ۴
۹ بررسی حوادث ۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی