معاونت عملیات

 

معاون عملیات: یوسف حسین پور

 

گوشه ای از وظایف و مسئولیتهای این معاونت بدین شرح می باشد :

  • برنامه ريزي اتخاذ تدابير و اقدام حفظ شهر از خطر حريق و حوادث
  • برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم بمنظور مديريت بحران با هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري
  • انجام عمليات امداد امداد و نجات سوانح و اطفاء حريق در سطح شهر
  • پايش و ارزيابي حوادث و حريق ،توان عملياتي ،خطر پذيري شهر در برابر حريق و حوادث
  • نظارت بر حسن انجام وظايف ،دستور العمل ها و آمادگي ايستگاههاي آتش نشاني براي اقدام سريع و بموقع
  • كنترل تجهيزات و ماشين آلات عمليات بر اساس دستور العمل ها و استانداردها
  • نظارت عاليه بر عملكرد واحدهاي عملياتي به ويژه در هنگام حريق ها و حوادث گسترده
  • نظارت عاليه بر عملكرد واحدهاي عملياتي ، مسئولان و ستاد فرماندهي
  • برنامه ريزي جهت حفظ و افزايش توان فني و تخصصي پرسنل
  • برنامه ريزي جهت آموزش به روز پرسنل با همكاري معاونت برنامه ريزي و پشتيباني