عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی نه ماه اول سال ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 21
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی نه ماه اول سال ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی نه ماه اول سال ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۳۲
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۴۹۵
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۱۹
۴ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۳۰
۵ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۳۰
۶ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۹۶
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۴۲
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۴۲
۹ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۴۲
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۱۹
۱۱ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹۳
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸۳
۱۳ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۸۳
۱۴ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۷۹
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷۶
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام اتوماتیک ۷۰
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۹
۱۸ بازدید از اماکن بازپروری و مراکز ترک اعتیاد ۳۱
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۲۰ بازدید از اماکن پرخطر ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۲۱ بازدید از اماکن اداری ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۲۲ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۳ صدور اخطاریه جهت اماکن نا ایمن ۶
۲۴ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۶
۲۵ بازدید از اماکن ورزشی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۶ بازدید از انبارهای بزرگ صنعتی ۶
۲۷ بازدید مدارس ۶
۲۸ بازدید از انبار و مجتمع غذایی  و فروشگاه بزرگ ۶
۲۹ بازدید از کارخانه های بزرگ صنعتی ۵
۳۰ بازدید از جایگاه سوخت ال پی جی ۵
۳۱ بازدید از مجتمع کارگاهی ۵
  مجموع ۳۳۲۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی نه ماه اول سال ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی