عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 18
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۷۴
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۷۳
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۴۸
۴ بازدید از مدارس و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۷
۵ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۳۷
۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۷
۷ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۷
۸ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۵
۹ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۱۰ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۱ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۳
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۳
۱۳ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۳
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۱
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۰
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۰
۱۹ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰
۲۰ بازدید از مراکز باز پروری نگهداری معتادین و صددور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۱ بازدید از اماکن اداری  تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از اماکن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۳ مجموع ۴۵۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی