عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 25
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۳
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۱
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۷
۴ بازدید از مدارس و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۲
۵ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۳۲
۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹
۷ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۷
۸ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۵
۹ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۵
۱۰ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۱ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۳
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۳
۱۳ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۳
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۱
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۰
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۹
۱۹ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۷
۲۰ بازدید از مراکز باز پروری نگهداری معتادین و صددور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۲۱ بازدید از اماکن اداری  تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از اماکن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۳ مجموع ۴۱۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی دی ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی