عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 25
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۶
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۲
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۸
۴ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۳
۵ بازدید از مراکز باز پروری نگهداری معتادین و صددور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹
۶ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۶
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۶
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۵
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۴
۱۱ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۴
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۳
۱۳ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۳
۱۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۷ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۶
۱۸ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۹ بازدید از اماکن اداری  تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ صدور اخطاریه و دستورالعمل جهت اماکن پر خطر ۳
۲۱ بازدید از انبار صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۲ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان اسلامشهر ۲
  مجموع ۳۸۹

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی