عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذرماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 21
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذرماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۷۸
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۵۵
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۴۴
۴ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴۴
۵ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۵
۶ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۲۱
۷ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۶
۸ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۹ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۶
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۶
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۳
۱۲ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۱۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۱۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۲
۱۵ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷
۱۶ بازدید از مدارس و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۸ بازدید از مراکز باز پروری نگهداری معتادین و صددور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۹ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۴
۲۰ صدور اخطاریه و دستورالعمل جهت اماکن پر خطر ۳
۲۱ بازدید از اماکن اداری  تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ مجموع ۳۷۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذرماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی