عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهر ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 514
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهر ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهر ماه ۱۴۰۲

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۴۳
۳ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۵
۴ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۴
۵ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۱
۶ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۹
۷ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۵
۸ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۹ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۳
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۳
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۲
۱۲ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۱
۱۳ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۱
۱۴ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۱
۱۵ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۹
۱۷ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۸ صدور اخطاریه و دستورالعمل جهت اماکن پر خطر ۳
۱۹ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۳
۲۰ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان اسلامشهر  ۳
۲۱ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۲ بازدید از اماکن اداری  تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲

مجموع

۳۴۸

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهر ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی