عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 443
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۴۲۳
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۳۳۵
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۳۰
۴ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۱۳
۵ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۴۴
۶ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۱۰۷
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۹۹
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۹۹
۹ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۹۹
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷۱
۱۱ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶۳
۱۲ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۵۰
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۴۷
۱۴ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴۵
۱۵ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴۲
۱۶ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۳۴
۱۷ بازدید از اماکن پرخطر ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۱۸ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۱۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام اتوماتیک ۲۷
۲۰ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۱ بازدید از اماکن ورزشی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۲ بازدید از اماکن اداری ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۳ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
مجموع ۲۳۰۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی