عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 561
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۸۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۶
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۴۳
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۹
۵ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲۰
۶ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۶
۷ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۴
۸ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۳
۱۰ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۳
۱۱ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۱۲ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۱
۱۳ بازدید از اماکن پر خطر ( پمپ گاز ) ۱۱
۱۴ صدور اخطاریه جهت اماکن ناایمن ۱۱
۱۵ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۰
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۰
۱۷ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۸
۱۸ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷
۱۹ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۰ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۳
۲۱ بازدید از اماکن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
مجموع ۴۱۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی