عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 337
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۸۴
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۶
۳ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۹
۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲۱
۵ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۶
۶ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۳
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۳
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۳
۹ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۲
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۱ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۰
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۹
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۵ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۸ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۱ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۲ بازدید از اماکن پر خطر ( پمپ بنزین ) و مرغداری ۳
مجموع ۳۴۷

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی